Wie zijn wij?

In een gezellige sfeer, presteer je meer!

Welkom op de website van obs De Houthoeffe.

Wie zijn wij? Wij zijn een openbare basisschool, gevestigd in de wijk Kooistee, te Hellevoetsluis.

De school heeft 2 locaties. De onderbouw groep 1 t/m 4 is gehuisvest aan de Kreeft 35, 3225 AC, en de bovenbouw (groep 5 t/m 8) zit in het gebouw aan de Forel 18-20.

Er werken 40 teamleden op de Houthoeffe. Sommige teamleden werken fulltime, anderen werken parttime. Sommigen zijn gespecialiseerd in het werken met jonge kinderen, bij anderen ligt hun specialisatie bij de oudere kinderen. Er zijn twee intern begeleiders werkzaam in ons team. Zij zorgen samen met de schoolondersteuner van onze school dat de kwaliteit van de zorg van onze school gewaarborgd blijft. Aan onze school zijn een administratief medewerkster en twee conciërges verbonden. Een schoolmaatschappelijk werkster en een schoolverpleegkundige houden regelmatig spreekuur bij ons op school. Ook kunnen kinderen die logopedie of fysiotherapie nodig hebben, dat op school volgen. De Houthoeffe telt ongeveer 400 leerlingen die verdeeld zijn over 17 groepen. Verder zult u veel stagiaires op onze school tegenkomen, want wij zijn een opleidingsschool. Zij leren voor onderwijsassistent of leerkracht. Er is een enthousiaste groep ouders die samen met ons allerlei activiteiten organiseren voor de kinderen. Ook de hulp die we krijgen bij verschillende activiteiten met kinderen is fantastisch. Denk aan lezen met kinderen tot helpen in de klas met knutselen. Ouderbetrokkenheid vinden we dan ook heel belangrijk.

Hoe werken wij? Om binnen ons onderwijs de leerlingen tot leren te laten komen, staat bij ons de leerkracht centraal. Alles wat de leerkracht doet is in het belang van de leerlingen en bedoeld om hen tot ontwikkeling te laten komen.

We hebben hoge verwachtingen van iedere leerling, onze overtuiging is namelijk dat ieder kind, ondanks hindernissen en beperkingen tot leren kan komen en daarbij geholpen kan worden, waarbij de leerkracht het verschil maakt! Een voorwaarde om leerlingen tot leren te laten komen is dat zij zich veilig voelen in de klas/ schoolomgeving.

Het pedagogisch klimaat is binnen onze school erg belangrijk. Ons motto is dan ook;

In een prettige sfeer presteer je meer.

Om dit te bewerkstelligen werken we onder andere met de Vreedzame school methode, vanuit deze methode wordt hier veel aandacht aan besteedt. Net als aan verschillende waarden, normen en culturen. Het is belangrijk dat kinderen al vroeg leren hoe ze op een juiste manier moeten omgaan met elkaar en dat dit de rest van de schoolloopbaan wordt geborgd. Om deze redenen werken we al vanaf groep één met deze methode en blijft de opbouw van de methode tot en met groep acht hetzelfde, waarbij de inhoud zich aan de jaargroep aanpast.

Hierdoor hebben wij een fijne sfeer op school en is het mogelijk om activiteiten te organiseren waarbij de kinderen in allerlei verschillende lokalen kunnen samenwerken, zoals bij de crea-middagen, projecten en feesten.

De kleuters werken vaak met thema’s. Deze worden afgesloten met een voorstelling of tentoonstelling waarbij ouders op uitnodiging aanwezig kunnen zijn. Eén keer in het jaar is er een techniekweek waaraan alle bovenbouwgroepen meedoen. En de onderbouwgroepen hebben een projectweek tijdens de Kinderboekenweek. Dit wordt afgesloten met een tentoonstelling waarbij ’s avonds iedereen welkom is. Deze wordt dan ook druk bezocht. Voor elk leerjaar is er ieder jaar een educatief uitstapje.

“Lezende kinderen doen het maatschappelijk beter. Kinderen en jongeren die veel lezen belanden hoger op de maatschappelijke ladder. Lezen of voorgelezen worden, brengt een positieve spiraal op gang en heeft uitwerking op het schoolsucces en de intelligentie”. De kracht van onze school zijn onze leerkrachten. Iedere dag zetten zij in op de ontwikkeling van alle gebieden van de leerlingen. Juist de taal- en leesontwikkeling blijven stimuleren is belangrijk, dit omdat je wanneer je taal begrijpt, dit alles een stuk leuker en makkelijker maakt. Ook is het voor onze school van belang dat we de belangrijkste ontwikkelingen in de samenleving op de voet volgen wanneer het van toegevoegde waarde is voor het kind, zoals bijvoorbeeld mediawijsheid. De leerkrachten die op onze school werken, die geven lessen mee, waar je wat aan hebt, ook ná school. Zo laten we zoveel mogelijk kinderen meedoen in het leerproces van de samenleving en nemen we de kinderen mee in onze huidige cultuur. Om het geleerde op school betekenis te laten krijgen in de omgeving van alledag, werken we ook graag samen met ouders. Als u belangstelling toont in wat uw kind leert op school, zal dit voor hen een verrijking zijn. We willen dat u en uw kind later kunnen terugkijken op een fijne samenwerking tussen kind, school en ouders. Onze deur staat voor u open, voor een goed gesprek maken we graag een afspraak.


 

Laatste Nieuws

Schoolvakantie 2020-2021

17 februari 2020

Vakantierooster schooljaar 2020/2021 herfstvakantie maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2020 kerstvakantie lees meer...

Kalender

  • 14 juni 2021 09:30 Zwemles 6A
  • 15 juni 2021 Verkeerspraktijkles groepen 3 en 4
  • 16 juni 2021 Verkeerspraktijkles kleuters
  • 16 juni 2021 08:30 Zwemles 7B
  • 17 juni 2021 Verkeerspraktijkles groepen 7 en 8

naar de volledige kalender...

Nieuwsbrief

Verjaardagen

  • Rosalina is jarig op 13 juni
  • Mila is jarig op 18 juni
  • Youri is jarig op 19 juni
  • Logan is jarig op 20 juni

locatie onderbouw:  Kreeft 35  3225 AC Hellevoetsluis 0181-319993  |  locatie bovenbouw:  Forel 18-20  3225 PA Hellevoetsluis  0181-320141  |  houthoeffe@primovpr.nl