Wie zijn wij:
Wij zijn een openbare basisschool, gevestigd in de wijk Kooistee, te Hellevoetsluis.
De school heeft sinds een aantal jaren 2 locaties. De onderbouw groep 1 t/m 4 is gehuisvest aan de Kreeft 35, 3225 AC, en de bovenbouw (groep 5 t/m 8) zit in het gebouw aan de Forel 18-20. Uiteraard beide in Hellevoetsluis in de wijk “de Kooistee”. 
Er werken 26 teamleden op de Houthoeffe. Sommige teamleden werken fulltime, anderen werken parttime. Sommigen zijn gespecialiseerd in het werken met jonge kinderen, bij anderen ligt hun specialisatie bij de oudere kinderen. Aan de school zijn een administratief medewerkster en twee conciërges verbonden. Een schoolmaatschappelijk werkster en een schoolverpleegkundige houden regelmatig spreekuur bij ons op school. Ook kunnen kinderen die logopedie of fysiotherapie nodig hebben, dat op school volgen. De Houthoeffe telt ongeveer 350 leerlingen die verdeeld zijn over 15 groepen.  Bovendien zult u veel stagiaires op onze school tegenkomen. Zij leren voor onderwijsassistent of leerkracht. Er is een enthousiaste groep ouders die o.a. voor de uitstraling van de school zorgt. Zo hebben we mooi geverfde ramen die regelmatig wisselen. Ook de hulp die we krijgen bij verschillende activiteiten met kinderen is fantastisch. Denk aan lezen met kinderen tot helpen in de klas met knutselen.
 
 
 
 
Hoe werken wij:
We gaan ervan uit dat niet alle kinderen op dezelfde manier leren. Het ene kind leert immers gemakkelijk vanuit een boek terwijl een ander juist beter leert als hij met concreet materiaal kan oefenen. Het ene kind pakt gemakkelijk dingen zelf op terwijl de ander juist gestimuleerd moet worden door veel structuur. Sommige kinderen werken het liefst samen met anderen en er zijn kinderen die liever alleen werken. En zo zijn er vele verschillen. Tijdens de lessen wordt hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden.
Door gesprekken,  observaties, ons leerlingvolgsysteem en onze methode-toetsen, krijgen we een goed beeld hoe een kind zich ontwikkelt, en kunnen we waar nodig in een vroeg stadium ons onderwijsaanbod aanpassen.
 
Het pedagogisch klimaat is binnen onze school erg belangrijk. Ons motto is dan ook;
In een prettige sfeer presteer je meer.
 
Dit betekent dat er duidelijke regels afgesproken zijn hoe we ons allemaal horen te gedragen binnen en buiten school, en werken we structureel  in onze lessen aan de sociale vorming. De hoofdgedachte daarvan is dat je elkaar niet mag storen. Niet door je gedrag, niet door je houding en niet door je taalgebruik. Hierdoor hebben wij een fijne sfeer op school en is het mogelijk om activiteiten te organiseren waarbij de kinderen in allerlei verschillende lokalen kunnen samenwerken, zoals bij de crea-middagen, projecten en feesten. Oudere kinderen begeleiden daarbij vaak jongere kinderen. Dit doen ze met veel plezier.
 
De groepen 1 t/m 4 werken vaak met thema’s. Deze worden afgesloten met een voorstelling waarbij ouders op uitnodiging aanwezig kunnen zijn. Eén keer in het jaar is er een groot project waaraan alle groepen meedoen. Dit wordt afgesloten met een tentoonstelling waarbij ’s avonds iedereen welkom is. Deze wordt dan ook druk bezocht.
Bij de projecten maken we uitstapjes en halen we activiteiten de school in.
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar willen we aan werken, waar gaan we de komende jaren naar toe:
 
“Lezende kinderen doen het maatschappelijk beter. Kinderen en jongeren die veel lezen belanden hoger op de maatschappelijke ladder. Lezen of voorgelezen worden, brengt een positieve spiraal op gang en heeft uitwerking op het schoolsucces en de intelligentie”.
 
Bovenstaande stelling is een van de redenen dat we veel aandacht besteden aan het lezen. Behalve het “gewone” leren lezen doen we ons uiterste best om ervoor te zorgen dat kinderen lezen ook leuk gaan vinden. Om dat te bereiken werken we samen met de bibliotheek van Hellevoetsluis, wordt onze schoolbibliotheek beheerd door leerlingen, zijn alle leerlingen binnenkort gratis lid van de openbare bibliotheek Hellevoetsluis, zijn in elke groep voorleesouders actief, kiezen we elk jaar de “Voorleeskampioen”, enz., enz.
 
Alle leerkrachten worden hiervoor ook bijgeschoold zodat ze op de hoogte blijven van de laatste inzichten op dit gebied.
 
In de moderne maatschappij is de computer niet meer weg te denken. Vanaf de kleutergroepen zijn de kinderen hier dan ook al mee aan het werk. In de alle groepen  is het ouderwetse schoolbord vervangen door een digitaal schoolbord, en in sommige groepen zelfs door een touchscreen. Iedere groep heeft de beschikking over een aantal laptops waar de kinderen mee kunnen werken.
 
Een goed contact met de ouders vinden wij heel belangrijk. Samen, school en ouders, moeten we er immers voor zorgen dat de kinderen later terug kunnen kijken op een fijne, leerzame schoolperiode. Onze deur staat voor u open. Voor een goed gesprek maken wij graag een afspraak.
                                                                                                                                                                             ⇒ TERUG