Samenstelling van het team.
Het team bestaat uit 

Onderbouw
groep 1/2a Bianca Klein en Carla Lampe
groep 1/2b Esther Neven en Paula v.d. Linde
groep 1/2c Ciske v Leeuwen en Pauline Willmes
groep 1/2d Kelly Zegers en Pauline Willmes
groep 3a Daisy Bouwman en Marlous Mol
groep 3b Marissa Donkersloot en Carla Lampe
groep 4a Zefanja Tiemann en Ileen Bakker
groep 4b Denise Huijser en Madelon Brus
bovenbouw
groep 5a Fleur v.d. Pols en Marijke Verboom
groep 5b Moniek Graff en Thijs Bierling
groep 6a Denise Heerschap en Tamara Dolk
groep 6b Elvira Schuddebeurs en Helen Druif
groep 7a Koos Hogervorst en Arja de Troije
groep 7b Rhahana Hoeseinbakas
groep 8a Diana de Vree
groep 8b Nicole de Heij

                                                                                                  
 

Collega’s met speciale taken
Gerard Faber. Hij is senior directeur en eindverantwoordelijk voor de school.
Ariana de Bruin. Zij is schoolleider. Zij regelt de dagelijkse gang van zaken, is het eerste aanspreekpunt voor ouders en collega’s.
Larissa Vroom en Sabine Boers. Zij zijn de interne begeleiders van onze school. Als interne begeleider coördineren zij: de extra hulp/zorg voor leerlingen, de leerling besprekingen en hebben hierover contacten met ouders. Zij onderhouden de contacten met externen.  Zij zijn op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig.  Sabine is op dinsdag en donderdag aanwezig en Larissa op maandag t/m donderdag. 
Marijke Verboom, â€‹Sabine Boers en Larissa Vroom. Zij zijn de vertrouwenspersonen  (Vertrouwenspersonen zijn beschikbaar om mee te praten over allerlei problemen met kinderen, ouders en teamleden.) â€‹
Marijke van der Voorde -Huizer: Schoolverpleegkundige. Zij heeft een keer per maand inloopspreekuur op de Kreeft op dinsdag. Als u een afspraak met haar wilt maken kan dat via de intern begeleider.
Diana de Vree. Zij is de ICT-er van onze school.
Amber de Klepper. Zij is onze schoolmaatschappelijk werkster. Zij is op vaste momenten op school. Via
Sabine en Larissa kunt u afspraken met haar maken.
Diana de Vree, Ann Klein, Marijke Verboom, Nicole de Heij, Madelon Brus, Fleur v.d. Pols, Marissa Donkersloot, Ileen Bakker, Kelly Zegers, Denise Heerschap, Daisy Bouwman, Bianca Klein, Paula van de Linde, Elvira Schuddebeurs. Zij zijn onze bedrijfshulpverleners en houden hun kennis op peil door het jaarlijks volgen van een opfriscursus.
Ann Klein en Richard Bravenboer. Zij zijn onze conciërges. In principe zijn zij ’s ochtends op school.
Anne v.d. Blom, Rinke Faber, Madeleine de Jager, Vera Bonefaas, Ellis Ostermeijer, Loes van Noord.
Zij zijn onze onderwijsassistentes. 
Ronald Kuhn, Hij is onze vakleerkracht gymnastiek.