Samenstelling van het team.
Het team bestaat uit 

Onderbouw

groep 1/2a Bianca Klein en Petra van der Linden
groep 1/2b Esther Neven en Paula v.d. Linde
groep 1/2c Ciske v Leeuwen en Tamara Dolk
groep 1/2d Kelly Zegers, Pauline Willmes, Elvira Schuddebeurs
groep 1/2e Stephanie Verhagen
groep 3a Jessica Pen en Marlous Mol
groep 3b Ageeth van Overeem en Koos Hogervorst
groep 4a Fleur v.d. Pols en Marijke Verboom
groep 4b Denise Huijser en Ileen Bakker

bovenbouw

groep 5a Moniek Graff en Koos Hogervorst
groep 5b Zefanja Tiemann en Marissa Donkersloot
groep 6a Tamara Dolk en Koos Hogervorst
groep 6b Denise Heerschap en Koos Hogervorst
groep 7a Madelon Brus en Helen Druijf
groep 7b Rhahana Hoeseinbakas
groep 8a Diana de Vree
groep 8b Nicole de Heij

                                                                                                  
 

Collega’s met speciale taken

Gerard Faber Hij is regiodirecteur en eindverantwoordelijk voor de school.
Ariana de Bruin Zij is directeur. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en is het eerste aanspreekpunt voor ouders en collega’s.
Elvira Schuddebeurs Zij is schoolopleider en ondersteunt de directie.
Larissa Vroom en Sabine Boers. Zij zijn de interne begeleiders van onze school  Als interne begeleider coördineren zij: de extra hulp/zorg voor leerlingen, de leerling besprekingen en hebben hierover contacten met ouders. Zij onderhouden de contacten met het speciaal onderwijs. Zij zijn ook vertrouwenspersoon.
Marijke Verboom is vertrouwenspersoon (Vertrouwenspersonen zijn beschikbaar om mee te praten over allerlei problemen met kinderen, ouders en teamleden.)
Diana de Vree. Zij is de ICT coördinator van onze school
Ileen Bakker, Madelon Brus, Marissa Donkersloot, Denise Heerschap, Nicole de Heij, Ann Klein, Bianca Klein, Paula van de Linde, Fleur v.d. Pols, Marijke Verboom, Diana de Vree, Kelly Zegers, Zij zijn onze bedrijfshulpverleners en houden hun kennis op peil door het jaarlijks volgen van een opfriscursus.
Ann Klein en Richard Bravenboer. Zij zijn onze conciërges. Zij zijn ’s ochtends op school.
Anne v.d. Blom, Vera Bonefaas , Rinke Faber, Madeleine de Jager, Loes van Noord. Zij zijn onze onderwijsassistentes.
Ronald Kohn: Hij is onze vakleerkracht gymnastiek.