Groep 8a
Diana de Vree

Misschien toch nog even handig om te weten:
 
  Fruit- en waterdag:

              Op de dinsdagen, woensdagen en donderdagen eten wij fruit als pauzehapje en drinken wij water. Geef uw kind die dagen alleen fruit en een flesje water mee naar school.
               

  Gym:

Op maandag hebben de groepen 8 gym van 10.30 uur tot 11.15 uur.
Groep 8b heeft gym op dinsdag van 13.15 uur tot 14.00. Groep 8a heeft gym op vrijdag van 10.30 uur tot 11.15 uur De gymles op de dinsdag  wordt gegeven door een "vakdocent" meester Ronald.
Het is niet verplicht maar wel zeer wenselijk dat de kinderen na de gymles gaan douchen, geeft u ze daarom een handdoek mee.

 Hoofdluis: 

              Na iedere vakantie is er hoofdluis controle. Dit wordt gedaan door hulpouders
              Wanneer er hoofdluis wordt geconstateerd, wordt er meteen gebeld
              naar huis zodat het kind gehaald kan worden om daar verder
              behandeld te worden.
              Mocht u thuis zelf hoofdluis constateren dan stellen wij het zeer op prijs dat u ons hiervan op de hoogte brengt

Huiswerk:

Iedere week heeft uw kind huiswerk voor het vak Engels. Dit huiswerk bestaat uit het leren van woordjes.
U kunt dit heel gemakkelijk met uw kind doen op de site van http://www.wrts.nl
Op http://www.bloon.nl staan de woordjes van de spellingslessen van het blok waaraan we werken, hier kan uw kind de woordjes extra oefenen.
Op http://www.topomania.nl kunnen de kinderen oefenen met de plaatsen en landen van de mee gekregen topo
Naast Engels en Bloon krijgt uw kind ook wekelijks huiswerk mee voor de vakken taal en rekenen. Dit is meestal om te oefenen. Wat er geoefend moet worden hebben de kinderen in de groep al aangeboden gekregen.