Groep 8a
Diana de Vree


 
In groep 8 worden een tweetal toetsen afgenomen, die samen met het leerlingvolgsysteem en met het advies van de leerkracht bepalen welke vorm van voorgezet onderwijs het best bij uw kind past.


CITO- eindtoets
Voordat kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan wordt de basisschool doorlopen. Om te bepalen naar welk soort onderwijs een kind het best kan gaan, wordt in groep 8 de Cito-eindtoets gemaakt. Door middel van de Cito-eindtoets kan bepaald worden wat een kind tijdens de basisschooljaren geleerd heeft.
De Cito-eindtoets bestaat uit twee onderdelen: taal en rekenen. Daarnaast is er ook nog een (niet verplicht) onderdeel: wereldoriëntatie, omdat dit onderdeel niet verplicht is telt deze ook niet mee in de eindscore. De vragen in de eindtoets zijn allemaal meerkeuzevragen. Het onderdeel taal bestaat uit: tekstbegrip, woordenschat, studievaardigheden en spelling. Het onderdeel rekenen bevat: procenten, breuken, geld, hoofdrekenen, maten, tijd en gewichten.
De Cito-eindtoets wordt in april afgenomen
ouderbrochure

Drempelonderzoek
Het drempelonderzoek wordt binnen het basisonderwijs gebruikt als extra toets naast of in plaats van de Cito-eindtoets. Deze toets bestaat uit 5 onderdelen:
technisch lezen
spelling
woordenschat
begrijpend lezen
rekenen
Het drempelonderzoek wordt bij ons in groep 8 meestal aan het begin van het schooljaar afgenomen. Sommige scholen nemen het af vlak voor de herfstvakantie, begin oktober en andere scholen juist in november.