Groep 8a
Diana de Vree, Ingmar Adam

 
In groep 8 worden een drietal toetsen afgenomen die samen met advies van de leerkracht bepalen naar welke vorm van voorgezetonderwijs uw kind gaat.
 
NIO toets staat voor
Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau.
Het verschil tussen de NIO toets en de Cito eindtoets is dat de Cito meet wat kinderen hebben geleerd in 8 jaar onderwijs (de feitelijke schoolprestaties) en de NIO toets bepaalt wat kinderen ‘in huis hebben’ (de mogelijke schoolprestaties). Beide kunnen gebruikt worden voor het kiezen van een vervolgopleiding: en in het algemeen komen de uitslagen goed met elkaar overeen, maar dat hoeft niet.
Bijvoorbeeld als uw kind erg zenuwachtig of ziek was op de Cito-dagen, als de basisschool er om wat voor reden dan ook bij uw kind niet uit heeft kunnen halen wat erin zit of als uw kind motivatie- of andere problemen heeft gehad.
De NIO toets wordt 24 oktober afgenomen, bij de kinderen die daarvoor in aanmerking komen. Ouders ontvangen hier over een bericht.
ouderbrochure


 
CITO betekent Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling
Voordat kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan wordt de basisschool doorlopen. Om te bepalen naar welk soort onderwijs een kind het best kan gaan, wordt in groep 8 een cito-toets gemaakt. Door middel van de cito-toets kan bepaald worden wat een kind tijdens de basisschooljaren geleerd heeft.
De cito-toets bestaat uit drie onderdelen: taal, rekenen en studievaardigheden. Daarnaast is er ook nog een (niet verplicht) onderdeel: wereldoriëntatie, omdat dit onderdeel niet verplicht is telt deze ook niet mee in de eindscore. De vragen in de toets zijn allemaal meerkeuzevragen. Het onderdeel taal bestaat uit: tekstbegrip, woordenschat en spelling. Het onderdeel rekenen bevat: procenten, breuken, geld, hoofdrekenen, maten, tijd en gewichten. Het onderdeel studievaardigheden betreft: kaartlezen, het gebruikmaken van informatiebronnen als een woordenboek, grafieken en het lezen van tabellen.
De cito-toets wordt in april afgenomen
ouderbrochure
Drempelonderzoek

Het drempelonderzoek wordt binnen het basisonderwijs gebruikt als extra toets naast of in plaats van de Cito-eindtoets. Deze toets bestaat uit 5 onderdelen:

  • technisch lezen
  • spelling
  • woordenschat
  • begrijpend lezen
  • rekenen

Het drempelonderzoek wordt bij ons in groep 8 meestal aan het begin van het schooljaar afgenomen. Sommige scholen nemen het af vlak voor de herfstvakantie, begin oktober en andere scholen juist in november.