Groep 6a
Tamara Dolk, Denise Heerschap

Huiswerk:

Elke vrijdag krijgt uw kind huiswerk mee.
Dit zijn altijd twee bladen.
- rekenen
- taal/spelling.

De bladen oefenen onderdelen die in die week aangeboden zijn of onderdelen die nog geoefend moeten worden.
Op vrijdag wordt het huiswerk nagekeken en wordt er weer nieuw huiswerk meegegeven.